Home

Page Content

Title
Titel
PageContent

SU staff and registered students

The various client categories may borrow and renew items, reserve items on loan to other clients and request material not available in the collections of the SU Library and Information Service.

All staff members and registered students of Stellenbosch University are automatically members with borrowing privileges at all libraries of the SU Library and Information Service. 

Borrowing privileges:

 • Undergraduates (Music):  15 items, 2 weeks
 • Postgraduates (Music):  20 items, 4 weeks
 • Academic staff (Music):  30 items, 3 months
 • Off-campus students:  15 items, 2 months
 • Non-paying secondary clients:  3 items, 2 weeks
 • Paying clients:  3 items, 2 weeks
 • Alumni:  3 items, 2 weeks

Reference material, material from the special collections (DOMUS) and bound journal titles may be used in the library only.
Short loan items may be borrowed for three hours or overnight - to be returned by 09:00 the next morning.
Borrowing privileges for current journal titles and audio-visual material are restricted to academic staff of the Department of Music and Africa Open Institute. Audio-visual equipment for listening and viewing are available in the Music Library. Earphones are issued at the lending desk.

Guides that provide information on access and services:

Library guides:

Bladsy Inhoud

US personeel en geregistreerde studente

Kliënte kan materiaal uitneem en hernu, materiaal wat reeds aan ander kliënte uitgereik is, bespreek, en materiaal wat nie in die versamelings van die US Biblioteek- en Inligtingsdiens is nie, van ander biblioteke laat aanvra.

US personeel en geregistreerde studente van die Universiteit Stellenbosch is outomaties lede van alle biblioteke van die US Biblioteek-en Inligtingsdiens.


Uitleenvoorregte:

 • Voorgraads (Musiek):  15 items, 2 weke
 • Nagraads (Musiek):  20 items, 4 weke
 • Akademiese personeel (Musiek):  30 items, 3 maande
 • Afkampusstudente:  15 items, 2 maande
 • Nie-betalende sekondêre kliënte:  3 items, 2 weke
 • Betalende kliënte:  3 items, 2 weke
 • Alumni:  3 items, 2 weke

Naslaanmateriaal, materiaal uit die spesiale versamelings (DOMUS) en gebonde tydskriftitels mag slegs in die biblioteek gebruik word.
Reserwemateriaal mag vir tydperke van drie uur of oornag uitgeneem word - vir terugbesorging voor 9:00 die volgende oggend.
Uitleenvoorregte vir los tydskrifnommers en oudiovisuele items is beperk tot akademiese personeel van die Departement Musiek en Africa Open Institute. Oudiovisuele toerusting vir beluistering en die kyk van videomateriaal is beskikbaar in die Musiekbiblioteek. Oorfone is by die uitleentoonbank beskikbaar.   

Gidse oor toegang en dienste:

Vakgidse:

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent