Title
Titel
PageContent
The Documentation Centre for Music (DOMUS) is the Special Collections Division of the Music Library which is situated on the Stellenbosch campus in the Konservatorium. The Music Library is one of five branch libraries of the Library and Information Service, Stellenbosch University. Domus holds a substantial amount of rare and valuable collections of musicologists, musicians, music institutions and societies. These collections contain various formats, which include books, documents, photographs, music manuscripts, sound recordings and other materials. Acquisitions include donations and bequests and are mostly of South African importance, yet also of international significance.

Primarily, the aim of DOMUS is the acquisition and preservation of rare materials representing South African demography, and to create access for research on rare South African music materials. Historical overview of DOMUS

We serve

  • the lecturers, researchers, students and staff of the Department of Music/the Konservatorium and Africa Open Institute
  • other registered lecturers, researchers, students and staff of Stellenbosch University
  • researchers not affiliated with Stellenbosch University who want to consult DOMUS collections
  • members of the public who want to consult DOMUS collections

Whe​r​​e are we?

Music Library, in the Konservatorium on the Stellenbosch campus.

Hours

Monday - Friday: 08:00-16:30
Saturday: Closed​
DOMUS is closed on all public holidays and between Christmas and New Year.

Contact us

Special collections librarian​
Ms Santie de Jongh

Tel: +27 21 808 2597​

Bladsy Inhoud
Die Dokumentasiesentrum vir Musiek (DOMUS) is die Spesiale Versamelings Afdeling van die Musiekbiblioteek wat geleë is in die Konservatorium op die Stellenboschkampus.  Die Musiekbiblioteek is een van vyf takbiblioteke van die Biblioteek- en Inligtingsdiens, Universiteit Stellenbosch. DOMUS bevat 'n aansienlike hoeveelheid seldsame en waardevolle versamelings van musieknavorsers, musici, musiekinstellings en -verenigings. Hierdie versamelings bestaan uit verskeie formate soos boeke, dokumente, foto's, manuskripte, klankopnames en ander materiaal. Dit word bekom deur middel van bemakings en skenkings en is meestal van Suid-Afrikaanse belang, ook in 'n internasionale konteks.

Die doel van DOMUS is hoofsaaklik die versameling en bewaring van skaars materiale verteenwoordigend van die Suid-Afrikaanse demografie en om toegang te verleen tot navorsing op hierdie belangrike versamelings. Geskiedenis van DOMUS.

Ons bedien

  • die dosente, personeel, navorsers en studente van die Departement Musiek/die Konservatorium en Africa Open Institute
  • ander geregistreerde dosente, personeel, navorsers en studente van die Universiteit Stellenbosch
  • nie-US geafillieerde navorsers wat DOMUS versamelings wil raadpleeg
  • lede van die publiek wat DOMUS versamelings wil raadpleeg

Waar is ons geleë​​?

Musiekbiblioteek, in die Konservatorium op die Stellenboschkampus.


Ure

Maandag - Vrydag: 08:00-16:30
Saterdag: Gesluit
DOMUS is gesluit op alle openbare vakansiedae en tussen Kersfees en Nuwejaar.

Kontak ons​

Spesiale Versamelings bibliotekaris
Me Santie de Jongh​
Tel: +27 21 808 2597​​​
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent