Title
Titel
PageContent


Services

 • A mix of encounter-based, virtual services, consultations with Learning Commons staff where applicable, and referrals to faculty librarians;
 • emphasis on the prominent role that web-based services and the effective use of electronic resources play;
 • training in various forms to enhance students’ effective use of the available resources and services;
 • addressing the need for assistance with both access to information and technology;
 • building a strong technical infrastructure which will support service objectives;
 • evaluating and restructuring services to address students’ various learning styles and to meet their changing needs.

Learning Commons spaces

 • Four discussion rooms with writing boards and plasma screens are available to book. See Bookings.
 • Laptop user areas
 • Five group work tables in an open group work area
 • Informal seating

Equipment & facilities

 • More than 100 computers
 • Printing, photocopying and scanning facilities
 • Wireless internet connection
 • Headphones for borrowing purposes (can be checked out on request at the Information desk in the LC)
 • Electronic classroom with two overhead projectors and an interactive wall projector​, 48 computers and a lectern with a computer for a trainer/lecturer.
 • Information desk
 • Plasma screens for notices
 • Reference books

Bladsy Inhoud


Dienste

 • ‘n Mengsel van interaktiewe dienste, konsultasies met Leersentrumpersoneel waar van toepassing, en verwysings na fakulteitsbibliotekarisse;
 • beklemtoning van die prominente rol wat webgebaseerde dienste en die effektiewe gebruik van elektroniese hulpbronne speel;
 • verskillende wyses van opleiding om studente se effektiewe gebruik ​​van beskikbare biblioteekhulpbronne en -dienste te verbeter;
 • die aanspreek van die behoefte vir bystand met toegang tot inligting en die gebruik van tegnologie;
 • die bou van ‘n sterk tegniese infrastruktuur wat diensdoelwitte sal ondersteun;
 • die evaluering en herstrukturering van dienste om aan studente se verskeie leerstyle en veranderende behoeftes te voldoen.

Leersentrum ruimtes

 • Vier gesprekskamers met witborde en plasmaskerms is vir bespreking beskikbaar. Sien Besprekings.
 • Werksareas vir skootrekenaargebruikers
 • Vyf groepwerktafels in ‘n oop groepwerkarea
 • Informele sitareas

Toerusting & fasiliteite

 • Meer as 100 rekenaars
 • Drukwerk, kopiëring en skanderingsfasiliteite
 • Koordlose internettoegang
 • Oorfone vir uitleendoeleindes (kan by die Inligtingstoonbank in die LS uitgeneem word)
 • Elektroniese klaskamer met twee oorhoofse projektors en 'n interaktiewe muur projektor, 48 rekenaars en 'n aanbiedingslessenaar met 'n rekenaar vir 'n fasiliteerder/dosent.
 • Plasmaskerms vir kennisgewings
 • Inligtingstoonbank
 • Naslaanboeke
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent