Title
Titel
PageContent


Services

 • Dedicated research support
 • Access to electronic resources
 • Personalised assistance by skilled librarians
 • Faculty librarian services for subject-specific assistance and guidance
 • Continuous consultation and collaboration opportunities with cognate partners for expert research support
 • Workshops and seminars to enhance academic writing and research techniques
 • Research discourse activities

Carnegie Research Commons spaces

 • Four seminar rooms with video-conferencing facilities, writing boards, plasma screens and laptops for lending. See Room bookings for more detail.
 • Lounge area

Equipment and other facilities

 • 32 individual computer workstations
 • Printing, photocopying and scanning
 • Wireless internet connection
 • Laptops for borrowing purposes (can be checked out on request at the Information desk in the Research Commons)
 • Reading material, including reference works and brochures
 • Lockers
 • Coffee bar
Bladsy Inhoud


Dienste

 • Toegewyde navorsingsondersteuning
 • Toegang tot elektroniese bronne
 • Persoonlike bystand deur opgeleide bibliotekarisse
 • Dienste deur Fakulteitsbibliotekarisse vir onderwerpspesifieke bystand en leiding
 • Deurlopende konsultasie- en samewerkingsgeleenthede met verwante vennote vir deskundige navorsingsondersteuning
 • Werkswinkels en aanbiedings gerig op die verbetering van akademiese skryfvaardighede en navorsingstegnieke
 • Navorsingsgespreksaktiwiteite  

Carnegie Navorsingsruimtes

 • ​Vier seminaarkamers met fasiliteite vir video-konferensies, witborde, plasmaskerms & skootrekenaars vir uitleendoeleindes. Sien Lokaalbesprekings vir meer inligting.
 • Sitkamerarea

Toerusting en ander fasiliteite

 • 32 individuele rekenaarwerkstasies
 • Drukwerk, kopiëring en skanderingsfasiliteite
 • Koordlose internettoegang
 • Skootrekenaars vir uitleendoeleindes (kan by die Inligtingstoonbank in die Navorsingsruimte uitgeneem word)
 • 'n Versameling naslaanwerke en brosjures
 • Sluitkassies
 • Koffiekroeg
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent