Title
Titel
PageContent

Module specific group training


Module specific assessed training outcomes
Developed in collaboration with the lecturer/department. A module is identified in which information literacy is formulated as an outcome. Information skills are integrated within the module and assessed accordingly.

Module specific training not assessed outcomes
Developed in collaboration with the lecturer/department. Students will learn how to find information for a specific assignment, how to evaluate the information found and how to cite the information correctly but without proper assessment. 

Contact your Faculty librarian for more information.

Bladsy Inhoud

Module spesifieke groepsopleidingsprogram


Uitkomste van module spesifiek geassesseerde opleiding
Word ontwikkel in samewerking met 'n dosent of departement. 'n Module word geïdentifiseer waar inligtingsgeletterdheid een van die uitkomste is. Inligtingsvaardighede word geïntegreer met die module en word daarvolgens geassesseer.

Uitkomste van module spesifieke nie geassesseerde opleiding
Word ontwikkel in samewerking met die dosent of departement. Studente sal leer hoe om inligting te vind vir 'n spesifieke opdrag, hoe om inligting te evalueer en hoe om bronne korrek aan te haal. Assessering vind nie plaas nie.

Kontak asseblief jou Fakulteitsbibliotekaris vir meer inligting.
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent