Title
Titel
PageContent
  • No material may be borrowed from Domus.

  • Reproduction of selected material is possible depending on copyright, value, age and physical condition of the material. Please consult a staff member.

  • The use of digital cameras in the division is allowed.

  • Domus staff will retrieve requested items from the collections.
Bladsy Inhoud
  • Geen materiaal mag uitgeleen word nie.
  • Reproduksie van geselekteerde materiaal is moontlik, maar onderhewig aan kopiereg, die waarde, ouderdom en fisiese toestand van die materiaal. Doen asb navraag by die personeellid aan diens.
  • Digitale kameras mag binne die afdeling gebruik word.
  • Domus personeel sal die aangevraagde items uit die versamelings gaan haal.
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent