Title
Titel
PageContent
​DOMUS offers information services, including retrieval of original manuscripts and other material in DOMUS; assisting clients with bibliographic searches; general assistance to researchers working on DOMUS collections; basic training in using archival material.

Access to collection information is obtained via:

  • Collection summaries: general descriptions of collections
  • Finding aids: full descriptions of collections and items in collections. If finding aids are not available, please contact us to obtain preliminary lists of collections as applicable.
  • Preliminary sorting lists: basic information on the content of collections
  • SUNDigital (digital collections)

Library guides that provide information on access and services:

Please contact us in advance to arrange a visit or to consult our collections.

Bladsy Inhoud
DOMUS bied inligtingsdienste, insluitend die beskikbaarstelling van oorspronklike manuskripte en ander materiaal in DOMUS; hulp aan kliënte met bibliografiese soektogte; algemene hulp aan navorsers wat op DOMUS versamelings werk; basiese opleiding in die gebruik van argivale bronne.


​Toegang tot inligting oor versamelings word verkry via:

  • Opsommings van versamelings: algemene opsommings van versamelings
  • Vindlyste: volledige beskrywings van individuele versamelings en items binne versamelings. Indien vindlyste nie beskikbaar is nie kan ons gekontak word vir voorsorteringslyste soos benodig.
  • Voorlopige sorteringslyste: basiese inligting oor die inhoud van versamelings 
  • SUNDigital​ (digitale versamelings)


Vakgidse met inligting oor toegang en dienste:

Kontak ons asseblief vooraf vir besoeke of om versamelings te besigtig.

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent