Title
Titel
PageContent

​​​​​Data management planning

Data management planning is a process during which researchers describe the manner in which they plan to manage data during and after their research projects.
 • The process of data management planning is facilitated through the use of data management plans.
 • Data management plans are documents describing the data used and/or produced during research projects.
 • The plans have to be submitted to research funders as part of research grant applications. ​
 • SU Research Data Management Regulation

What is in a data management plan?​

Data management plans provide information which describes the manner in which researchers intend to address specific aspects relating to the research data management lifecycle. This entails providing a description of the following aspects:
 1. How research data will be collected/generated/created.
 2. How research data will be processed and analysed.
 3. How research data will be shared and/or disseminated.
 4. The measures that will be put in place in order to facilitate the reuse of research data.​

DMP software

Researchers can use the following data management planning software application in order to create data management plans:


Funder requirements

 • Several research funders now mandate that researchers submit data management plans as part of research grant applications.
 • In some instances such plans may have to be resubmitted during the research process.
 • Researchers should consult funder policy documents directly in order to assess the specific requirements of the different research funders.

Publisher requirements

 • Some publishers now require that researchers undertake to share their research data.
 • Researchers should consult journal data policies directly in order to assess their specific requirements.​

University requirements

Stellenbosch University mandates its researchers to utilise the SunDMP platform for crafting data management plans.

Bladsy Inhoud

​Navorsingsdatabestuursbeplanning

Die beplanning van navorsingsdatabestuur is 'n proses waartydens navorsers beskryf hoe hulle beplan om data te bestuur tydens navorsingsprojekte en na afloop daarvan.
 • Hierdie proses word gefasiliteer deur die gebruik van databestuurplanne.
 • Databestuursplanne is dokumente wat beskryf hoe data gebruik en/of geproduseer word tydens navorsingsprojekte.
 • Databestuursplanne moet tipies ingedien word as deel van befondsingsaansoeke.
 • US Regulasies vir Navorsingsdatabestuur

Wat is 'n databestuursplan?

Databestuursplanne verskaf inligting rondom die wyse hoe navorsers beplan om spesifieke aspekte met betrekking tot die navorsingsdatabestuursiklus te hanteer. Dit sluit in die voorsiening van beskrywings van die volgende aspekte:
 1. Hoe navorsingsdata ingesamel, gegenereer of geskep word.
 2. Hoe navorsingsdata prosesseer en analiseer word. 
 3. Hoe navorsingsdata gedeel en/of versprei word. 
 4. Maatreëls vir die fasilitering van die hergebruik van navorsingsdata. 

Navorsingsdatabestuur sagteware

Navorsers kan die volgende sagteware toepassing vir navorsingsdatabestuurbeplanning gebruik om databestuursplanne te skep:Befondsingsvereistes

 • Verskeie entiteite wat navorsing befonds vereis dat navorsers navorsingsbestuurplanne indien as deel van befondsingsaansoeke.
 • In sommige gevalle word hierdie planne heringedien tydens die navorsingsproses.
 • Navorsers behoort verskillende befondsingsbeleide van verskillende entiteite direk te bestudeer om uit te vind watter spesifieke voorwaardes en vereistes gestel word​.


Uitgewersvereistes​​

 • Sommige uitgewers vereis dat navorsers onderneem om hul navorsingsdata te deel en beskikbaar te stel.
 • Navorsers behoort die databeleide van verskillende joernale direk te bestudeer ten einde uit te vind wat hul onderskeie vereistes behels.

Universiteitsvereistes

Die Universiteit Stellenbosch vereis dat sy navorsers die SunDMP-platform vir die skep van databestuursplanne gebruik.

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent