Title
Titel
PageContent
If you have the details for the item/s you need, use this online request form to submit a request for items that are not available at the SU libraries.

Important
  • See instructions on how to find articles in the Find, access and use information guide; OR contact your faculty librarian if you need assistance with determining the availability of items at the SU libraries before you submit an interlibrary loan request.
  • This service is available to SU students and staff only.
  • For costs, contact details and more information, see Interlibrary loans.
  • Ensure you select the library you want the item to be sent to at "Pickup location".
  • You will be notified by e-mail when the item is available for collection.

Bladsy Inhoud
Gebruik hierdie aanlyn aanvraagvorm om items aan te vra wat nie by die US-biblioteke beskikbaar is nie en waarvoor jy die besonderhede het.

Belangrik
  • Sien aanwysings oor hoe om artikels te vind in die Vind, kry toegang en gebruik inligtingsgidse; OF vra jou fakulteitsbibliotekaris vir hulp om die beskikbaarheid van items by die US-biblioteke na te gaan, voordat jy 'n interbiblioteekleningsaanvraag doen
  • Hierdie diens is slegs vir US-studente en -personeel beskikbaar.
  • Vir kostes, kontakbesonderhede en meer inligting, sien Interbiblioteeklenings.
  • Gaan na "Pickup location" om die biblioteek te kies waarheen die item gestuur moet word.
  • Jy sal 'n epos kry om jou in kennis te stel wanneer die item beskikbaar is.

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent