Title
Titel
PageContent


General enquiries

Tel: +27 21 808 4978 

Staff members

Head
Ms Naomi Visser
Tel: +27 21 808 4301  

Client & Information services, Interlibrary loans
Ms Natashia Arendse
Tel: +27 21 808 4604

Client services & Circulation
Ms Rachel Nyiramugisha
Tel: +27 21 808 4026

Client services & Circulation
Mr Riaan Moses
Tel: +27 21 808 3542
Bladsy Inhoud


Algemene navrae

Tel: +27 21 808 4978 

Personeel

Hoof
Me Naomi Visser
Tel: +27 21 808 4301

Kliënte-
& Inligtingsdiens, Interbiblioteeklenings
Me Natashia Arendse
Tel: +27 21 808 4604

Kliëntediens & Uitleendienste
Me Rachel Nyiramugisha
Tel: +27 21 808 4026

K
liëntediens & Uitleendienste
Mnr Riaan Moses
Tel: +27 21 808 3542
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent