Title
Titel
PageContent

We preserve original manuscript collections reflecting South Africa’s past.


The Collection

 • More than 400 collections of individuals and institutions.
 • The Manuscripts section, in collaboration with Library Senior Management, will consider donations of original manuscript material of individuals and institutions with research value.
 • With donations, a donor agreement between the Library and Information Service and the donor must be signed.
 • This section strives to build a collection relevant to current academic research and collects works within its focus areas, worthy of preserving for the future.
 • Manuscript collections are sorted, fully indexed and catalogued and finding aids for the collections (inventories and catalogues) are available in the section.


Focus areas

 • Afrikaans literature and language
 • South African cultural history
 • South African political history
 • Journalism and the South African Press
 • South African War 1899-1902 (Anglo-Boer War)
 • South African art and artists
Bladsy Inhoud

Ons bewaar oorspronklike dokumentversamelings wat die Suid-Afrikaanse verlede weerspieël.


Die Versameling

 • Meer as 400 versamelings van individue en instansies.
 • Die Dokumentesentrum, in samewerking met die Senior Bestuur van die Biblioteek- en Inligtingsdiens, oorweeg skenkings van oorspronklike manuskripmateriaal met navorsingswaarde, deur individue en instansies.
 • In die geval van skenkings word ’n skenkingsakte tussen die skenker en die Dokumentesentrum onderteken.
 • Daar word gepoog om die versameling toepaslik vir hedendaagse akademiese navorsing te hou en werke binne die onderafdeling se fokusareas, wat bewaringswaardig is, word versamel.
 • Dokumentversamelings word sorteer, volledig beskryf en geïndekseer en vindmiddels vir die versamelings (inventarisse en katalogi) is beskikbaar binne die afdeling.


Fokusareas

 • Afrikaanse taal en letterkunde
 • Suid-Afrikaanse kultuurgeskiedenis
 • Suid-Afrikaanse politieke geskiedenis
 • Joernalistiek en die Suid-Afrikaanse Pers
 • Die geskiedenis van die Universiteit Stellenbosch. Sien US Argief
 • Die Suid-Afrikaanse Oorlog 1899-1902 (Anglo-Boereoorlog)
 • Suid-Afrikaanse kuns en kunstenaars
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent