Title
Titel
PageContent

A collection of valuable and rare books on a wide range of subjects – a treasure trove of curiosities in print.


The collection

 • Books, rare and unique in terms of scarcity, age, value, physical appearance and subject matter are collected.
 • The collection preserves books dating from the 15th century upto the present day on a variety of subjects, including art, the sciences, religion, history, literature and popular culture.
 • The rare books section was established in the late 1960s to provide for the safekeeping of valuable art books and other rare materials.
 • When the University acquired the extensive library of the late Commander Michael Scott the collection was enriched by many first editions, leather-bound volumes and other treasures.


Focus areas

 • Rare bindings
 • Antiquarian books (various subjects)
 • Art through the ages, including a comics collection
 • First and limited editions of English literature
 • Kruger Collection of first editions of Afrikaans literature of the 20th century
 • Rare children’s books
Bladsy Inhoud

’n Versameling waardevolle en seldsame boeke oor ’n wye verskeidenheid onderwerpe – ’n skatkis van rariteite van die drukpers.


Die Versameling

 • Boeke wat besonders en uniek in terme van seldsaamheid, ouderdom, waarde, fisiese voorkoms en onderwerp is, word hier versamel.
 • Die onderafdeling bewaar boeke wat dateer vanaf die 15de eeu tot vandag, oor ’n verskeidenheid onderwerpe, insluitende kuns, wetenskap, godsdiens en geskiedenis.
 • Die Beskermde Versameling is in die laat sestigerjare gestig om waardevolle kunsboeke en ander seldsame materiaal veilig te bewaar.
 • Met die Universiteit se aankoop van die omvattende biblioteek van wyle kommandeur Michael Scott, is die onderafdeling vir seldsame boeke uitgebrei met talle eerste uitgawes, boeke in leer gebind en ander waardevolle materiaal.

 

Fokusareas

 • Seldsame bindwerk
 • Antikwariese boeke (verskeie onderwerpe)
 • Kuns deur die eeue, insluitend ’n stripkunsversameling
 • Eerste en genommerde drukke van werke binne die Engelse letterkunde
 • Die Kruger-versameling eerste drukke van Afrikaanse letterkunde van die 20ste eeu
 • Seldsame kinderboeke
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent