Title
Titel
PageContent

​Open access news

Receive regular updates on open access, SUNScholar, SUNJournals and SUNConferences:

Useful links on open access

Creative Commons Licenses
Creative Commons licenses provide a flexible range of protections and freedoms for authors, artists, and educators.

Department of Higher Education and Training (DHET) accredited journals
Stellenbosch University receives funding for articles published in these journals, as well as articles published in journals listed with:
Please encourage editors to apply for inclusion in the above lists. Also see the procedure for DHET accreditation.

The Directory of Open Access Journals (DOAJ) is a database maintained by Lund University, which lists open access journal titles. This is the most comprehensive and trusted list of open access journal titles.

JANE
The Journal/Author Name Estimator provides guidance to authors to decide on which journal title to publish with, assist with finding relevant citations applicable to their papers, and also assist editors of journal titles to find appropriate reviewers.

JISC
JISC champions the use of digital technology to ensure the UK maintains its world-class standard in research, teaching and learning. A report on open access from JISC may be found at http://ie-repository.jisc.ac.uk/442/.

Journal Citation Reports - ISI (for impact factors)
Establish the Thomson Reuters impact factor of a journal title. To have a journal impact factor assigned to a journal, please follow the documented procedure.

MDPI​
Stellenbosch University has joined the Institutional Membership Programme of MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), an academic open-access publisher. In terms of the membership programme, corresponding authors associated with the University will receive a 10% discount on MDPI’s Article Processing Charges.

National Re​search Foundation
Statement on open access to research publications from the National Research Foundation (NRF)-Funded Research.

OAKList
The QUT-based Open Access to Knowledge (OAK) Law Project contains information on open access repositories and publishing.

Open Access Directory
The Open Access Directory (OAD) is a compendium of simple factual lists about open access (OA) to science and scholarship, maintained by the OA community at large. Guides for OA journal publishers is a list of guidelines, primers, recommendations, and best practices for publishers of OA journals.

Science Commons: Scholar's Copyright Addendum Engine
The Scholar's Copyright Addendum Engine will help you generate a PDF form that you can attach to a journal publisher's copyright agreement to ensure that you retain certain rights.

SHERPA RoMEO
SHERPA RoMEO is a database containing publisher policies on archiving research papers in institutional repositories. Also visit home pages of publishers for updated policies on archiving research papers in institutional repositories, or contact the publisher directly.

SPARC Addendum
Agreement between authors and publishers on rights to publish. A legal instrument that modifies the publisher’s agreement and allows the author to keep key rights to their articles.

SPARC Europe
SPARC Europe is an alliance of European research libraries, research institutions and library organisations advocating open access. Their vision is advocating for change in scholarly communications for the benefit of researchers and society.

Stellenbosch University Licence to Publish (Addendum)

Bladsy Inhoud

Oop toegang nuus

Vir gereelde nuus rondom oop toegang, SUNScholar, SUNJournals en SUNConferences


Nuttige ooptoegangskakels

Creative Commons-lisensies beskerm die regte van skrywers, kunstenaars en opvoedkundiges.

Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO)-geakkrediteerde tydskrifte

Stellenbosch Universiteit ontvang befondsing vir artikels wat gepubliseer word in die tydskrifte wat gelys word, asook artikels wat gepubliseer is in tydskrifte wat in die volgende lyste vermeld word:

Moedig asb. redakteurs van tydskrifte aan om hul tydskriftitels te laat insluit by enige van bg. lyste, of om aansoek te doen vir akkreditasie deur die DHOO deur die volgende prosedure te volg.

Directory of Open Access Journals
Die Directory of Open Access Journals (DOAJ) is 'n databasis wat deur die Lund Universiteit in stand gehou word, en waarin ooptoegangstydskrifte gelys word. Hierdie is die mees omvattende en betroubare lys van ooptoegangstydskriftitels.

JANE
Die Journal/Author Name Estimator verskaf hulp aan skrywers om te besluit in watter tydskrif om in te publiseer, help met die vind van relevante artikels van toepassing op 'n artikel, of hulp aan redakteurs van tydskrifte om keurders vir artikels te vind.

JISC
JISC neem die voortou in die gebruik van digitale tegnologie om te verseker dat die VK die lewering van wêreldklas navorsing, onderrig en leer byhou. 'n Verslag deur JISC oor oop toegang is beskikbaar by http://ie-repository.jisc.ac.uk/442/.

Journal Citation Reports - ISI (vir impakfaktore)
Bepaal die Thomson Reuters impakfaktor vir 'n tydskriftitel. Om aansoek te doen vir die toeken van 'n impakfaktor vir 'n tydskrif, volg asb. die volgene prosedure.

MDPI​
Universiteit Stellenbosch is 'n institusionele lid van MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), 'n akademiese ooptoeganguitgewer. Ingevolge die lidmaatskap ontvang US-outeurs 10% afslag op MDPI se outeursfooie.

National Re​search Foundation
Verklaring oor oop toegang tot navorsingspublikasies van die National Research Foundation (NRF)-Funded Research.

OAKList
Die QUT-gebaseerde Open Access to Knowledge (OAK) Law Project bevat inligting oor ooptoegangsbewaarplekke en -publisering.

Open Access Directory
Die Open Access Directory (OAD) is 'n gids met waardevolle skakels na oop toegang in wetenskap en navorsing. Guides for OA journal publishers is 'n lys met riglyne, aanbevelings en beste praktyk vir uitgewers van ooptoegangtydskrifte. 

Science Commons: Scholar's Copyright Addendum Engine
'n Hulpmiddel vir die skep van 'n PDF-vorm wat saam met 'n nuwe navorsingsartikel en die uitgewer se ooreenkoms ingehandig kan word as aanhangsel, om te verseker dat die skrywer van die artikel sekere regte behou.

SHERPA RoMEO
SHERPA RoMEO is 'n databasis wat inligting bevat oor uitgewers se beleide m.b.t. die argivering van artikels in digitale navorsingsbewaarplekke. Besoek ook die webbladsye van uitgewers vir die mees opgedateerde beleide, of kontak die uitgewer en doen direk navraag.

SPARC Addendum
'n Regsgeldige dokument wat saam met 'n nuwe navorsingsartikel by 'n uitgewer ingehandig kan word, om seker te maak dat die skrywer sekere regte behou. Ooreenkoms tussen skrywers en uitgewers m.b.t. publikasieregte.

SPARC Europe
SPARC Europe is 'n alliansie van Europese navorsingsbiblioteke, navorsingsinstansies en biblioteekorganisasies wat oop toegang tot navorsingsinligting bevorder.

Stellenbosch University Licence to Publish (Addendum)

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent