Title
Titel
PageContent
The Library and Information Service has invested significant resources in growing its Open Access services to its user communities and offers the following suite of Open Access initiatives:

SUNScholarOpen Access institutional research repository at Stellenbosch University. Read more
SUNJournalsOpen Access journals hosted by Stellenbosch University. Read more
SUNConferencesOpen Access conferences hosted by Stellenbosch University. Read more
SUNDigital Collections
Open Access digital heritage repository.
Open access publishing supportSupporting Stellenbosch University researchers publishing in open access journals.
Policy and FAQsPolicy on mandatory self-archiving of research output.

Bladsy Inhoud
Die Biblioteek- en Inligtingsdiens het aansienlike hulpbronne belê om Ooptoegangsinisiatiewe binne sy gebruikersgemeenskappe te verhoog en bied die volgende aan:

SUNScholarOoptoegang institutionele navorsingsbewaarplek van Universitiet Stellenbosch. Lees meer
SUNJournalsOoptoegang vaktydskrifte deur Universiteit Stellenbosch gehuives. Lees meer
SUNConferencesOoptoegang konferensies deur Universiteit Stellenbosch gehuisves. Lees meer
SUNDigital CollectionsOoptoegang bewaarplek vir digitale erfenis versamelings.
Ondersteuning vir ooptoegangpublikasieOndersteuning vir Universiteit Stellenbosch navorsers wat in ooptoegangstydskrifte wil publiseer.
Beleid en algemene vraeBeleid insake verpligte selfargivering van navorsingsuitsette.

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent