Title
Titel
PageContent
In a world of e-research, there are more data sources available than ever before, which means researchers need highly efficient ways to manage vast amounts of information easily.

Referencing styles
Please see the Library guide on Referencing for general information about referencing and an A-Z example list for the Stellenbosh Harvard style. Here you will also find a link to information on other referencing styles.

Refworks
Effective 1 January 2018, the Library is cancelling its subscription to Refworks. The Library has developed a guide assisting clients who wish to migrate from Refworks to another reference management tool such as Mendeley. See Migration from Refworks to Mendeley.

Mendeley
Mendeley is a reference management tool that enables you to manage citations and PDFs using a desktop client or through your account on Mendeley web. Mendeley also includes plug-ins for Word or OpenOffice, so you can easily create citations and/or bibliographies as you write. It also allows you to organise your research, collaborate with others online, and discover the latest research. Mendeley is a free reference management tool. See Mendeley.
Bladsy Inhoud

In 'n wêreld van e-navorsing, is daar meer data bronne beskikbaar as ooit tevore, wat meebring dat navorsers meer doeltreffende maniere benodig om groot hoeveelheid informasie makliker te kan bestuur.

Verwysingstegnieke
Sien asseblief die Biblioteekgids Referencing vir algemene inligting oor verwysingsbestuur en 'n A-Z lys van voorbeelde van die Stellenbosch Harvard-styl. Daar is ook 'n skakel beskikbaar na inligting oor ander verwysingstegnieke.

Refworks
Die Biblioteek se toegang tot Refworks word gekanselleer vanaf 1 Januarie 2018. 'n Biblioteekgids is beskikbaar waar kliënte hulp kan kry oor hoe om te migreer vanaf Refworks na ander verwysingsbestuurbronne soos Mendeley. Sien Migration from Refworks to Mendeley​.

Mendeley
Mendeley is 'n navorsingsbestuurhulpbron wat jou in staat stel om jou sitasies en pdf-dokumente te bestuur deur gebruik te maak van 'n "desktop client" of deur middel van jou profiel op Mendeley web. Mendeley sluit ook 'n "plug-in" in vir Word of OpenOffice, waarmee jy maklik sitaties en/of bibliografieë kan skep soos jy skryf. Dit help jou ook om jou navorsing te organiseer, met ander elektronies saam te werk en om navorsing te doen. Mendeley is 'n gratis navorsingsbestuurstelsel. Sien Mendeley.
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent