Koste

Standaardfooie word vir fotokopiëring, pos- en koerierbesendings gehef en die student se universiteitsrekening word daarmee gedebiteer.
Let wel: Die koste vir fotokopiëring, pos- en koerierbesendings is reeds by die klasgeld van studente van die Afdeling: Telematiese Dienste ingesluit.