Kontakbesonderhede

Om teleurstelling te voorkom, word studente wat vir afkampus-dokumentlewering aansoek gedoen het en die Biblioteek in persoon besoek vir bystand aangemoedig om afsprake met die kontakpersone te maak.

JS Gericke Biblioteek:

Lizel Johnson
Bronverskaffing: Afkampusdokumentlewering
JS Gericke Biblioteek
Privaatsak X5036
7599 STELLENBOSCH
Tel: +27 21 808 2275
Faks: +27 21 808 3723
E-pos: offcampus@sun.ac.za
Ure: Ma-Vr 8:00-12:45; 13:45-16:30

Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek

Wilhelmine Pool
Afkampusdokumentlewering
Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek
Posbus 19091
7505 TYGERBERG
Tel: +27 21 938 9115
Faks: +27 21 933 7693
Ure: Ma-Vr 9:00-13:45 

Teologie Biblioteek

Annemarie Eagleton
Afkampusdokumentlewering
Teologie Biblioteek
Privaatsak X5036
7599 STELLENBOSCH​
Tel: +27 21 808 3507
Faks: +27 21 808 3251
E-pos: jme@sun.ac.za
Ure: Ma-Vr  8:00-16:30