Home

Page Content

Title
Titel
PageContent

Foto vir Webblad.jpg

Kirchner van Deventer

Head: Research Commons

Kirchner began his career as a student assistant at the NWU libraries in Potchefstroom. From there he worked in the loan services section and he also assisted with projects in various departments. In 2014 he was appointed as assistant librarian at the NWU's Education Sciences library and after completing his Postgraduate Diploma in Library and Information Science through Unisa, he was appointed as faculty librarian in the same division. He also has a BA in Humanities and a BA Honours in English Literature. For relaxation, he enjoys computer games, listening to audiobooks and playing with his dogs.


Letlao Seloma
Assistant Librarian: Research Commons
Letlao started his librarianship career back in 2015 as an intern at the National Research Foundation under the Knowledge Management Directorate. The internship programme afforded him an opportunity to gain experience in Library and Information Services, records and document management services and data curation services. Letlao holds an Honours degree in Library and Information Studies. He is  friendly, proactive and always ready to assist. He is a record collector and his interest lies in electronic deep house music.

​Research Assistants

Brian Mandigora

Brian is pursuing a PhD in AgriSciences, focusing on model development for crop yield quality and quantity estimation. He can assist with MS Office, managing references in Mendeley, general MS Word document design, as well as other general enquiries. 


Lloyd Melusi Maphosa

Lloyd is a third year PhD student who studies business history with specific focus on capitalism in the Cape Colony between 1861 and 1902. This is a project he carries in conjunction with the Frontiers of Finance and the Laboratory for the Economics of Africa's Past (LEAP). He is an athletic individual who enjoys outdoor activities in his spare time. He is well acquainted with MS Office, library databases and can assist with IT queries. 
Bladsy Inhoud


Kirchner van Deventer

Hoof: Navorsingsruimte

Kirchner het sy loopbaan as biblioteekassistent by NWU se biblioteke in Potchefstroom begin. Hy het toe begin werk in die leendienste-afdeling en hy was by verskeie projekte van verskillende afdelings betrokke. Hy is in 2014 as assistentbibliotekaris by NWU se Opvoedingswetenskappe Biblioteek aangestel en nadat hy sy Nagraadse Diploma in Biblioteek- en Inligtingkunde deur Unisa voltooi het, is hy as fakulteitsbibliotekaris daar aangestel. Hy het 'n BA in Geesteswetenskappe en 'n Honneurs in Engelse Letterkunde. Vir ontspanning geniet hy rekenaarspeletjies, om na oudioboeke te luister en om met sy honde te speel.


Letlao Seloma

Assistentbibliotekaris: Navorsingsruimte

Letlao het sy loopbaan as 'n bibliotekaris in 2015 as 'n intern by die Nasionale Navorsingsraad in 2015 begin, spesifiek by die Kennisbestuur​ Direktoraat. Die internskapsprogram het vir Letlao 'n geleentheid geskep om ervaring in Biblioteek- en Inligtingsdienste, rekords- en dokumentbestuurdienste en databewaringsdienste op te doen. Letlao het 'n Honneursgraad in Biblioteek- en Inligtingkunde. Hy is vriendelik, proaktief en altyd bereid om te help. Hy ​is 'n versamelaar van langspeelplate en stel belang in elektroniese "deep house" musiek.

Navorsingsassistente

Brian Mandigora

Brian is besig met sy doktorale studies in AgriWetenskappe en fokus op die ontwikkeling van ‘n model om oeskwaliteit en -hoeveelheid te skat. Hy kan studente met MS Office-produkte, verwysings in Mendeley, dokumentontwerp in MS Word en algemene navrae help.

 

Lloyd Melusi Maphosa

Lloyd is 'n derdejaar doktorale student wat besigheidsgeskiedenis bestudeer met 'n spesifieke fokus op kapitalise in die Kaapse Kolonie van 1861 en 1902. Hierdie projek is deel van die Frontiers of Finance en die Laboratory for the Economics of Africa's Past (LEAP) projekte. Hy is ‘n aktiewe persoon wat buitemuurse aktiwiteite geniet. Hy is vertroud met MS Office, die biblioteek se databasisse en kan studente met IT-verwante navrae help.
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent