Home

Page Content

Title
Titel
PageContent
​​ The Carnegie Research Commons is a research environment intended for use by postgraduate students at masters and doctoral level, as well as academic staff and researchers at Stellenbosch University.     
 
It is equipped with computers, workstations and seminar rooms, as well as areas for discussion and relaxation. The main aim of the Research Commons is to enhance the Library's contribution to postgraduate throughput and research output by providing an environment conducive ​to research, and offering services which directly support research endeavours of postgraduate students and researchers. [Watch the video]


Where to find us

Stellenbosch University Library, lower level.

Opening hours:

Mon to Thur: 8:00-22:00
Fri: 8:00-17:30
Sa: 10:00-16:30

Contact us

Head: Carnegie Research Commons
Mr Kirchner van Deventer​
Tel: +27 21 808 2623 

Assistant Librarian
Mr Letlao Seloma​
Tel: +27 21 808 2125


Follow us:
  Facebook  |   Twitter
Feedback:
Send us any suggestions and comments about the Research Commons by e-mail.

Bladsy Inhoud
Die Carnegie Navorsingsruimte is 'n navorsingsomgewing gemik op gebruik deur nagraadse studente op magister- en doktorale vlak, asook akademiese personeel en navorsers aan die Universiteit Stellenbosch.

Dit is toegerus met rekenaars, werkstasies en seminaarkamers, asook areas vir gesprekvoering en ontspanning. Die hoofdoel van die Navorsingsruimte is om 'n bydrae te lewer tot die suksesvolle afhandeling van nagraadse studie en verhoogde navorsingsuitsette deur 'n omgewing te skep wat bevorderlik is vir navorsing en deur dienste te lewer wat direk gerig is op die navorsingsaktiwiteite van nagraadse studente en navorsers. [Kyk die video]
 

Waar vind jy ons?

Universiteit Stellenbosch Biblioteek, onderste vlak

Openingstye:
Ma tot Do: 8:00-22:00

Vr: 8:00-17:30
Sa: 10:00-16:30

Kontak ons

Hoof: Carnegie Navorsingsruimte
Mnr Kirchner van Deventer​
Tel: +27 21 808 2623 

Assistent-Bibliotekaris
Mnr Letlao Seloma​
Tel: +27 21 808 2125

Volg onsFacebook  |  Twitter
Terugvoer: Enige terugvoer, voorstelle en kommentaar oor die Navorsingsruimte is welkom. Stuur dit asseblief per e-pos.
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent