Home

Page Content

Title
Titel
PageContent
From time to time the Library and Information Service acquires temporary access to electronic sources via the internet. Open your Inetkey when on campus.

Staff members and students of the University are encouraged to test these sources available on trial and to complete the evaluation form in order to provide feedback to the Library.

Please note that these links may change or be removed without prior notice.
Enquiries: Tel: +27 21 808 4884/4852  | E-mail

​​TITLE
STATUS
EXPIRY DATE
ACCESS INFORMATION
None available on trial.

Bladsy Inhoud
Die Biblioteek- en Inligtingsdiens kry gereeld tydelike toegang tot elektroniese bronne deur middel van die internet. Maak jou Inetkey oop indien jy op kampus is.

Gebruik asseblief die databasisse gedurende die toetstydperk en voltooi die evalueringsvorm ten einde terugvoer aan die Biblioteek te gee.

Let asseblief daarop dat hierdie skakels sonder voorafkennisgewing kan verander of verwyder kan word.

Navrae: Tel: +27 21 808 4884/4852  |  E-pos

​​TITEL
STATUS
VERVALDATUM
TOEGANGSINLIGTING
Geen beskikbaar vir 'n proefperiode nie.
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent