Besoekers

Besoekers is welkom om die Biblioteek- en Inligtingsdiens se bronne te gebruik op voorwaarde dat die gebruik nie in konflik staan met die Biblioteek- en Inligtingsdiens se primêre verantwoordelikheid teenoor die studente, dosente en ander personeel van die Universiteit nie.

Toegang

Alle biblioteke van die Biblioteek- en Inligtingsdiens is toeganklik vir besoekers. Toegang is gratis en onderhewig aan aan positiewe identifikasie deur middel van ’n geldige identiteitsdokument (foto-identifikasie is noodsaaklik). Sien Biblioteekure.

Uitneemvoorregte

Besoekers wat binne 'n radius van 150 km vanaf Stellenbosch woon, mag uitneemvoorregte bekom deur by die uitleenafdelings van enige van die JS Gericke Biblioteek of die takbiblioteke as betalende sekondêre kliënte te registreer. Bewys van adres is noodsaaklik.

Lidmaatskap fooi: R210-00 vir 3 maande of R840-00 per jaar
Uitgeneemde items: 3
Uitneem periode: 2 weke per item
Hernuwings: 2 hernuwings per item
Terugbesorging: Items mag by enige van die biblioteke van die Biblioteek en Inligtingsdiens terugbesorg word.
Boetes vir laat items: 50c per item per dag
Boete limiet: R50-00 (uitleen voorregte sal opgehef word wanneer hierdie bedrag oorskry word)
Items beskikbaar vir uitleen: Item tipes aangedui as "Unrestricted"
Verlore/beskadigde items: Vervangingswaarde betaalbaar aan die Biblioteek en Inligtingsdiens

Dienste

Fotokopiëring

Kontantfasiliteite beskikbaar by die fotokopieerfasiliteit, JS Gericke Biblioteek en by die uitleenafdelings van takbiblioteke (60c per bladsy).

Rekenaardrukwerk:

Kontantfasiliteite beskikbaar by die fotokopieerfasiliteit, JS Gericke Biblioteek en by die uitleenafdelings van takbiblioteke (60c per bladsy). 

Hoe om boeke en artikels te vind:

Aanwysings is beskikbaar by Hoe kan ek?

Elektroniese databasisse:

Slegs selfhelpgebruik binne die biblioteek.

Elektroniese tydskrifte:

Slegs selfhelpgebruik binne die biblioteek.

Inligtingsdienste:

Basiese inligtingsdienste word verskaf. Dit behels hulp om bronne en inligting, hetsy in gedrukte of elektroniese formaat, self op te spoor. Besoekers en alumni moet by die algemene inligtingsdienspunte op die boonste en onderste vlakke van die JS Gericke Biblioteek navraag doen vir hulp, of by enige personeellid van die takbiblioteke.

Lokaalbesprekings:

Die ouditorium in die JS Gericke Biblioteek is beskikbaar vir lede van die publiek teen 'n tarief van R262-00 per uur (maksimum R2 620-00).