Sekondêre kliënte

Lidmaatskap

 • Eggenotes van US-personeel
 • Geestelike leiers
 • Personeel van Paul Roos Gimnasium
 • Deeltydse musiekstudente van die Departement Musiek
 • Sertifikaatprogramstudente van die Departement Musiek
 • Musiekonderwysers by Stellenbosch-skole
 • Senior burgers, d.i. persone ouer as 60 jaar
 • Studieleiers van remediërende onderwysstudente
 • B.Ed. studente van Nasionale Kolleges (o.a. Lyceum Kollege)
 • Donateurs

Bewys van adres word vereis.

Uitneemvoorregte

 • Sekondêre kliënte mag 3 items uitneem vir 2 weke en dit twee maal hernu, tensy 'n ander kliënt die item bespreek het.
 • Boetes op boeke wat ná die vervaldatum terugbesorg word, is 50c per item per dag met 'n beperking van R50-00. Uitneemvoorregte sal opgehef word as hierdie grens oorskry word.
 • Items mag by enige biblioteek van die Biblioteek- en Inligtingdiens terugbesorg word.
 • Boeke kan gratis en sonder beperking bespreek word. Sien Hoe kan ek 'n boek bespreek?
 • Die vervangingswaarde van boeke wat verloor of beskadig word, moet aan die Biblioteek- en Inligtingsdiens betaal word.

Uitneembare materiaal

Alle biblioteekmateriaal kan uitgeneem word, behalwe tydskrifte, naslaanmateriaal, B.Th.-tesisse, Bybelkommentare, musiek- en klankopnames, musiekvideo's, langspeelplate,musiek CD's en items wat “Not for loan” en “Restricted” gemerk is.

Toeganklike biblioteke

JS Gericke Biblioteek, Ingenieurs- en Bosboubiblioteek, Teologie Biblioteek, Musiekbiblioteek (Stellenbosch), Gesondheidswetenskappe Biblioteek (Tygerberg) en USBI (Bellvilleparkkampus).

Toegang

Toegang is gratis, maar onderworpe aan 'n positiewe identifikasie deur middel van 'n geldige identiteitsdokument (foto-identifikasie is noodsaaklik).

Fotokopiëring

Kontantfasiliteite is beskikbaar by die fotokopieerfasiliteit in die JS Gericke Biblioteek en by die uitleenafdelings van takbiblioteke (60c per bladsy).

Rekenaardrukwerk

Kontantfasiliteite is beskikbaar by die fotokopieerfasiliteit in die JS Gericke Biblioteek en by die uitleenafdelings van takbiblioteke (60c per bladsy).

Hoe om boeke en artikels te vind

Gebruik die biblioteek se soekfunksie, SUNSearch. Aanwysings is beskikbaar by Hoe kan ek?

Elektroniese bronne

Slegs selfhelpgebruik binne die biblioteek