Voornemende nagraadse studente

Onderstaande dienste is beskikbaar aan voornemende nagraadse studente wat by die Universiteit Stellenbosch om toelating aansoek gedoen het en ’n US studentenommer het. Vir meer besonderhede en aanlynaansoekprosedure gaan na die Universiteit se portaal vir voornemende nagraadse studente.

Toegang

Alle biblioteke van die Biblioteek- en Inligtingsdiens is toeganklik vir voornemend nagraadse studente. Toegang is gratis en onderworpe aan positiewe identifikasie deur middel van ’n identiteitsdokument (foto-identifikasie noodsaaklik).

Sien Biblioteekure

Uitneemvoorregte

’n Aanbevelingsvorm moet deur die studieleier van die voornemende nagraadse student voltooi en by die sirkulasie-afdeling van die biblioteek ingehandig word.

Voornemende nagraadse studente mag 15 items vir 4 weke uitneem en dit twee maal hernu.
Items mag by enige van die toeganklike biblioteke hierbo genoem terugbesorg word.
Boeke kan gratis en sonder beperking bespreek word. Sien Hoe kan ek 'n boek bespreek.
Boetes vir items wat na die vervaldatum terugbesorg word is 50 c per item per dag.  Die boetegrens is R50--00 waarna uitleenvoorregte opgeskort sal word.
Boeke kan by enige van die biblioteke van die Biblioteek- en Inligtingsdiens terugbesorg word.
Itemtipes aangedui as “Unrestricted” kan uitgeneem word
Vervangingswaarde van verlore/beskadigde boeke is betaalbaar aan die Biblioteek- en Inligtingsdiens

Toegang tot elektroniese bronne

Indien 'n navorsingsvoorstel eers ingedien moet word vir finale toelating as 'n nagraadse student by Universiteit Stellenbosch, volg onderstaande 3 stappe om afkampustoegang tot die biblioteek se elektroniese bronne te kry:

  1. Doen aanlyn aansoek as ‘n voornemende nagraadse student van die Universiteit Stellenbosch. Hoe doen ek aansoek?

  2. Sodra die elektroniese aansoek afgehandel is, sal jy 'n bevestigende e-pos met 'n US gebruikersnaam en tydelike wagwoord van die US Toelatingskantoor ontvang.

  3. Verander hierna jou tydelike wagwoord en skep jou eie unieke kampus wagwoord om afkampustoegang te verkry na die biblioteek se e-bronne: Change password

Let wel: Voornemend nagraadse studente kry met hul US kampus gebruikersnaam en wagwoord slegs afkampustoegang na die biblioteek se e-bronne nadat hul elektroniese aansoek as 'n voornemende nagraadse student afgehandel is.

Sodra die navorsingvoorstel aanvaar word en die voornemend nagraadse student as 'n volwaardige nagraadse student van die Universiteit registreer, vind registrasie vir alle standaard elektroniese dienste outomaties plaas. (Sien: Voorgraadse en nagraadse studente).

Fotokopiëring

Kontantfasiliteite is beskikbaar by die fotokopieerfasiliteit, JS Gericke Biblioteek, en by die uitleenafdelings van takbiblioteke (40c per bladsy).

Rekenaardrukwerk

Kontantfasiliteite is beskikbaar by die fotokopieerfasiliteit, JS Gericke Biblioteek, en by die uitleenafdelings van takbiblioteke (40c per bladsy).

Biblioteekoriëntering en inligtingsdiens

Beskikbaar per afspraak met 'n fakulteits- of takbibliotekaris.

Hoe vind ek boeke en artikels?:

Aanwysings is beskikbaar by Hoe kan ek?

Elektroniese bronne

Selfhelpgebruik binne die biblioteke. Vir inligting oor hoe om vir afkampustoegang aansoek te doen, sien Hoe kan ek?

Interbiblioteeklenings

Items wat nie in enige van die biblioteke verbonde aan die US Biblioteek- en Inligtingsdiens beskikbaar is nie, kan van ’n ander biblioteek in die land, of selfs oorsee, aangevra word. Kry meer inligting en aanwysings by Interbiblioteeklenings.