Nagraads & Navorsers

Lidmaatskapkategorieë

Navorsers

Die kategorie sluit in:
 • Junior, senior en deeltydse navorsers
 • Let wel: ‘n bekendstellingsbrief van die hoof van die betrokke akademiese departement (of navorsingseenheid) word vereis om navorsingsgenote, postdoktorale genote en besoekende dosente as biblioteeklede te registreer.

Nagraadse studente

Hierdie kategorie sluit in:

 • Geregistreerde nagraadse studente (insluitend B. Agric.-studente van Elsenburg)
 • 4de jaar studente van sekere graadprogramme, b.v. Ingenieurswese, Maatskaplike Werk, Verbruikerswetenskap, Inligtingswetenskap en Teologie
 • Gevorderde diploma studente, b.v. remediërende onderwys studente
 • Nagraadse studente van die Cornerstone Christian College wat geregistreer is vir ‘n BA Christelike Evangeliebediening of ‘n BA Teologie graad.
Uitleenvoorregte
 • Navorsers kan 30 items vir 3 maande leen en dit twee maal hernu.
 • Nagraadse studente kan 15 items leen vir 4 weke en dit twee maal hernu.
 • Items kan by enige biblioteek van die Biblioteek- en Inligtingsdiens terugbesorg word.
 • ‘n Onbeperkte hoeveelheid boeke kan gratis bespreek word. (Slegs boeke wat uitgeneem is, kan bespreek word).
 • ‘n Boete van 50c per dag word gehef vir boeke wat laat terugbesorg word.
 • Die boete-limiet is R20-00.  Wanneer die bedrag oorskry word, word uitleenvoorregte opgeskort.
 • Indien ‘n boek verlore of beskadig word, is die vervangingswaarde daarvan aan die Biblioteek- en Inligtingsdiens betaalbaar.
Uitleenbare materiaal

Alle biblioteekmateriaal kan uitgeneem word, behalwe tydskrifte, naslaanwerk, B.Th.-tesisse, Bybelkommentare, musiekopnames, klankopnames, musiekvideo’s, langspeelplate, musiek CDs en items wat “Not for loan” en “R
estricted” gemerk is.

Toeganklike biblioteke

Nagraadse studente en navorsers is outomaties lede van alle biblioteke verbonde aan die Biblioteek- en Inligtingsdiens.  Dit sluit in: die JS Gericke Biblioteek, Ingenieurs- en Bosboubiblioteek, Teologie Biblioteek, Musiek Biblioteek (Stellenbosch), Gesondheidswetenskappe Biblioteek (Tygerberg) en USBI (Bellvilleparkkampus Inligtingsentrum).
 
Toegang 

Toegangsbeheer by die JS Gericke Biblioteek en USBI die takbiblioteke vereis dat ‘n geldige studente- of personeelkaart by die ingang van die biblioteek gebruik word.
 
Fotokopiëring

Personeel en studente gebruik US identiteitskaarte om fotokopieë te maak.
 
Rekenaardrukwerk

Elke rekenaar is aan die SafeCom drukstelsel gekoppel. Drukwerk kan dus by enige SafeCom drukker op kampus afgehaal word met behulp van 'n US identiteitskaart. 
 
Biblioteekoriëntering en -opleiding

Biblioteekoriëntering en -opleiding word deur fakulteitsbibliotekarisse en takbibliotekarisse aangebied.  Om ‘n sessie te reël, raadpleeg die fakulteits- en takbibliotekarislys vir kontakbesonderhede of raadpleeg die opleidingskalender om vas te stel watter opleidingsessies vir elke maand van die jaar geskeduleer is.  Bespreek ‘n spesifieke opleidingsgeleentheid of raadpleeg die groepsopleidingsprogram vir ‘n lys van opleidingsessies per teikengroep.

Internet

Die Biblioteek bied gratis toegang tot alle internetbronne waartoe hulle 'n subskripsie het / wat op hul webwerf beskikbaar is (onder meer e-databasisse en e-tydskrifte). Algemene webwerwe soos Google is nie gratis beskikbaar nie en benodig die oopmaak van die NXInetkey.

Vind boeke en artikels

Gebruik die biblioteek se soekfunksie, SUNSearch.

 
Elektroniese bronne

Toegang tot meervuldige elektroniese bronne is beskikbaar in SUNSearch, die soekfunksie op die
biblioteektuisblad. Tog word navorsers wat in-diepte navorsing doen aangeraai om ook binne die individuele e-bronne gelys onder die Soek hofie op die biblioteektuisblad te soek.
 
Afkampustoegang

Al die elektroniese bronne wat die Biblioteek- en Inligtingsdiens aanbied, is ook vanaf huis-, kantoor- of skootrekenaars toeganklik. ‘n Netwerkgebruikersnaam en -wagwoord word vereis om in te teken.  
 
Inligtingsdienste

Fakulteits- en takbibliotekarisse is beskikbaar vir konsultasies om inligtingherwiningstrategieë en verwante navorsingsaangeleenthede te bespreek.  Om ‘n sessie te reël, raadpleeg die fakulteits- en takbibliotekarislys vir kontakbesonderhede.
 
Interbiblioteeklenings

Items wat nie in enige van die biblioteke verbonde aan die US Biblioteek- en Inligtingsdiens beskikbaar is nie, kan van ’n ander biblioteek in die land, of selfs oorsee, aangevra word. Kry meer inligting en aanwysings by
Interbiblioteeklenings.

Afkampusdokumentlewering

Biblioteekmateriaal kan teen betaling na studente wat nie op kampus is nie, gestuur word. Meer inligting is beskikbaar by
Afkampusdokumentlewering.

Lokaalbesprekings


Seminaarkamers in die JS Gericke Biblioteek, die Leersentrum en die Navorsingsruimte kan vir besprekings en groepwerk bespreek word.
 
Carnegie Navorsingsruimte

Die Carnegie Navorsingsruimte is 'n hoëvlaknavorsingsomgewing gemik op eksklusiewe gebruik deur magister- en doktorale studente asook navorsers.  Dit is toegerus met rekenaars, werkstasies en seminaarkamers, asook as areas vir gesprekvoering en ontspanning. Die hoofdoel van die Navorsingsruimte is om 'n bydrae te lewer tot die suksesvolle afhandeling van nagraadse studie en verhoogde navorsingsuitsette deur 'n omgewing te skep wat bevorderlik is vir navorsing en deur dienste te lewer wat direk gerig is op die navorsingsaktiwiteite van nagraadse studente en navorsers.

Akademiese skryfpraktyk


Die volgende verwysings ondersteun goeie akademiese skryfpraktyk en intellektuele integriteit:
Nuttige skakels

Skakels na institusionele bronne, sagteware en hulpmiddels om navorsing te ondersteun