CALICO-lede

Kwalifiserende instansies

  • Universiteit van Kaapstad
  • Universiteit van Wes-Kaapland
  • Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie

'n Voorstellingsbrief van die Bronverskaffing Afdeling van die betrokke tuisbiblioteek word by registrasie vereis.

Toepaslike identifikasie word vereis.

Uitneemvoorregte

  • CALICO-kliënte mag 6 items vir 2 weke uitneem en dit twee maal hernu, tensy 'n ander kliënt die item bespreek het.
  • 'n Boete van 50c per dag word gehef vir boeke wat laat terugbesorg word. Die boete-limiet is R50-00. Wanneer die bedrag oorskry word, word uitleenvoorregte opgeskort.
  • Items kan by enige biblioteek van die US Biblioteek- en Inligtingdiens terugbesorg word.
  • 'n Onbeperkte hoeveelheid boeke kan gratis bespreek word. (Sien Hoe kan ek 'n boek bespreek?).
  • Die vervangingswaarde van boeke wat verloor of beskadig word, moet aan die US Biblioteek- en Inligtingsdiens betaal word.

Uitneembare materiaal

Alle biblioteekmateriaal kan uitgeneem word, behalwe tydskrifte, naslaanmateriaal, B.Th.-tesisse, Bybelkommentare, musiek- en klankopnames, musiekvideo's, langspeelplate,musiek CD's en items wat “Not for loan” en “Restricted” gemerk is.

Toeganklike biblioteke

JS Gericke Biblioteek, Ingenieurs- en Bosboubiblioteek, Teologie Biblioteek, Musiekbiblioteek (Stellenbosch) en Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek (Tygerberg).

Toegang

Toegang is gratis, maar onderworpe aan 'n positiewe identifikasie deur middel van 'n geldige identiteitsdokument (foto-identifikasie is noodsaaklik).

Fotokopiëring

Kontantfasiliteite is beskikbaar by die fotokopieerfasiliteit in die JS Gericke Biblioteek en by die uitleenafdelings van takbiblioteke (60c per bladsy).

Rekenaardrukwerk

Kontantfasiliteite is beskikbaar by die fotokopieerfasiliteit in die JS Gericke Biblioteek en by die uitleenafdelings van takbiblioteke (60c per bladsy).

Hoe om boeke en artikels te vind

Gebruik die biblioteek se soekfunksie, SUNSearch. Aanwysings is beskikbaar by Hoe kan ek?

Elektroniese bronne

Slegs selfhelpgebruik binne die biblioteek.