Navorsing-bestuursinstrumente

Hulpmiddele ter ondersteuning van navorsingsbestuur en –samewerking by Universiteit Stellenbosch

Die meet, evalueer, bestuur en vertoon van navorsing is deesdae ’n belangrike funksie by die meeste universiteite. Die Universiteit Stellenbosch in besonder streef na ’n navorsingsuitset van die hoogste gehalte en omvang. Die Universiteit poog om navorsing te deel, om samewerking in navorsing te bevorder, die Universiteit se vakkundigheid ten toon te stel en om navorsingshulpbronne verstandig toe te ken.
 
Die Universiteit se akademiese uitsette getuig onteenseglik van sy verbintenis tot navorsing, ontwikkeling en innovasie in die ontwikkeling van menslike kapitaal vir ‘n groeiende kennisekonomie:
  • 66% toename in die aantal PhD gegradueerdes sedert 1999
  •  
  • 12% van die totaal geakkrediteerde navorsingsuitsette in SA in 2009
  •  
  • gemiddelde groei van 6.2% in navorsingsuitsette sedert 2006
  •  
  • die hoogste gewoë navorsingsuitset per permanente akademiese persooneellid in die land
Research at Stellenbosch,2011
 

’n Verskeidenheid hulpmiddele vir die strategiese bestuur van navorsingsprestasie en die vertoon van vakkundigheid is tot die beskikking van die US se senior bestuur, fakulteitsbestuur en navorsingsadministrateurs. Hierdie hulpmiddele en dienste is ontwerp om die verskillende stappe in die navorsingsbeplanningsiklus te ondersteun, en dit voorsien kritiese inligting oor die instelling se prestasie en kundigheid wat ingeligte besluitneming moontlik maak en suksesvolle uitkomste bevorder.

SCIVAL HULPMIDDELE
SciVal Spotlight

Neem asseblief kennis: Die Biblioteek se intekening op SciVal Spotlight verstryk op 30 September 2014

SciVal Spotlight gee ’n aanduiding van ’n instelling se sterk punte ten opsigte van navorsing, waar universiteitsbestuur navorsingshulpbronne moet toeken, en hoe die instelling se prestasie vergelyk met ander nasionale en internasionale instellings van hoër onderwys. SciVal Spotlight gee ’n geïntegreerde, interdissiplinêre oorsig van unieke sterk punte en swak punte in navorsing. Senior universiteitsbestuur, fakulteitsbestuur en navorsingsadministrateurs is gemagtig om SciVal Spotlight te gebruik. ’n Intekenkode vir SciVal Spotlight is aan elke fakulteit toegeken. Doen by u Fakulteitsbibliotekaris navraag oor wie die SciVal Spotlight kontakpersoon vir ’n spesifieke fakulteit is. 
 
Kry hier toegang tot SciVal Spotlight, meer inligting oor SciVal Spotlight, Spotlight video. Toegang is ook beskikbaar tot die nuwe SciVal platform. Gebruik u bestaande Spotlight gebruikersnaam en wagwoord.
 
Die grafiek hieronder is ’n voorbeeld uit SciVal Spotlight, een van die navorsingsbestuurshulpmiddele wat die Biblioteek bied. Dit geen ’n aanduiding van Universiteit Stellenbosch se publikasie-uitset van 5 744 in 13 dissiplines in die tydperk 2006-2010. 

 

 SciVal Strata

Neem asseblief kennis: Die Biblioteek se intekening op SciVal Strata het op 31 Januarie 2014 verstryk

SciVal Experts

SciVal Experts, ’n toepassing wat profiele van ’n instelling se navorsers en hul sitasiepatrone skep, maak dit makliker om vakkundiges te vind en samewerking binne ’n instelling of oor organisasies moontlik te maak.

BIBLIOGRAFIESE BESTUURSHULPMIDDELE
Refworks

In ’n wêreld van e-navorsing is daar meer inligtingsbronne beskikbaar as ooit vantevore. Navorsers het gevolglik behoefte aan hoogs doeltreffende maniere om groot hoeveelhede inligting maklik te bestuur. Refworks is ’n kragtige aanlynhulpmiddel wat gebruik kan word om alle tipes inligting in te samel, te organiseer en met ander te deel en om oombliklik verwysings en bibliografieë te genereer.
 

SITAATONTLEDINGSDATABASISSE
Scopus

Scopus is die grootste ekserp- en sitaatdatabasis van portuurbeoordeelde literatuur met slim hulpmiddele om navorsing te volg, ontleed en visualiseer. Scopus is vinnig, maklik en omvattend en verleen voortreflike ondersteuning van die literatuurnavorsingsproses.
 

Web of Science

Web of Science databasisse maak dit moontlik om deur middel van verwysingsoektogte vorige navorsing te volg en om huidige ontwikkeling te monitor,  om te sien wie na jou werk verwys, die invloed van kollegas se werk te meet, en om die idees van die oomblik te volg. Navigeer heen en weer deur tydskrifte en verrigtinge en soek deur alle vakgebiede en tydperke om inligting met impak op te spoor.
 
 
Kontak asseblief jou fakulteitsbibliotekaris of vir Lucia Schoombee (tel + 27 21 808 2125) vir meer inligting oor hierdie hulpmiddele of vir opleiding.