Nagraadse studente & personeel

 INLIGTINGSDIENSTE EN DOKUMENTLEWERING AAN NAGRAADSE STUDENTE

Inligtingsdienste en opleiding

Om teleurstelling te voorkom, word studente van die Bellvilleparkkampus aangemoedig om afsprake te maak vir hulp of biblioteekopleiding.  Skakel ons by 021 9184271 of stuur 'n  e-pos aan die fakulteitsbibliotekaris. afspraak te maak.  

Na-ure: Gebruik-Vra ons ("Ask a Librarian") vir navrae of gebruik die Hoe kan ek- opsie. 

Literatuursoektogte

Kontak Judy Williams om 'n afspraak te maak vir literatuursoektogte en hulp met navorsingsonderwerp vir 'n tesis.

Opleiding

Opleidingsgeleenthede in die gebruik van die inligtingsbronne van die biblioteek is vir nagraadse studente beskikbaar.

Rig 'n versoek vir 'n opleidingsessie aan Henriëtte Swart of Judy Williams vir:

  •     praktiese opleidingsessies in die opspoor van inligting oor 'n spesifieke onderwerp;

  •     opleiding in die gebruik van spesifieke inligtingshulpmiddele soos MarketLine en refWorks.

Dokumentlewering aan afkampusstudente

Die biblioteek versend nie boeke aan kliënte nie. Studente kan self met 'n koerierdiens reël om boeke af te haal by USBI (vir kliënt se eie rekening).  

WebStudies

Vrae of probleme? Kontak Alma Coertzen

Interbiblioteeklenings (IBL)

IBL bied ondersteuning en hulp met die opspoor van dokumente. wat nie in die versameling van die Biblioteek- en Inligtingsdiens beskikbaar is nie.  Gebruik die interbiblioteekleningsdiens hiervoor.
Raadpleeg eers die tydskriflys en die A-Z lys van die e-tydskrifte voor 'n versoek geplaas word.
Stuur versoeke vir interbiblioteeklenings na Ilse Morrison of skakel haar by  021 918 4272. 

Beveel nuwe boeke aan

Help die biblioteek om 'n dinamiese versameling in stand te hou deur 'n aanbeveling vir 'n nuwe boektitel te stuur na Henriette Swart.

Uitleenvoorregte

Nagraadse studente  en personeel van die US is outomaties lede by al die biblioteke verbonde aan die US Biblioteek- en Inligtingsdiens. Fisiese toegang tot die biblioteke asook uitleenvoorregte, is beskikbaar met die toon van 'n US studente- of personeelkaart.

Lenings: 15 items vir 4 weke

Twee hernuwings word per item toegelaat.  Let wel: As 'n bron reeds deur 'n ander kliënt bespreek is, word 'n hernuwing nie toegestaan nie.
 
Reserweversameling leenperiodes: oornag of oor 'n naweek.


Meer inligting oor dienste vir nagraadse studenters​ is beskikbaar  by die toepaslike gebruikersgids.