Bronne

Video-databasis

Databasisse

Volledige lys van databasisse wat deur die US Biblioteek- en Inligtingsdiens toeganklik gemaak word.

Teologie-verwante databasisse

ATLA Religion Database with ATLASerials
Word verskaf deur die American Theological Library Association's Center for Electronic Resources

in Theology and Religion. Dit verskaf toegang tot elektroniese weergawes van die volledige reekse
van meer as vyftig kern tydskriftitels op die vakgebied. Gaan in baie gevalle sover terug as 1949.
 
Old Testament Abstracts
Indeks tot ‘n groot verskeidenheid tydskrifte en monografieë oor die studie van die Ou Testament wat verwante onderwerpe teologie, antieke studie en ook filosofie dek.