Bronne

Vakgids

DOMUS (Dokumentasiesentrum vir Musiek)

Databasisse

'n Volledige lys van databasisse wat deur die Biblioteek- en Inligtingsdiens toeganklik gemaak word.

Musiek-verwante databasisse

Bevat meer as 900 000 geindekseerde tydskrifartikels, asook volledige opsommings en volteksartikels vanaf 1874 tot die hede. Dek akademiese sowel as populêre titels.
 
Bevat die volteksweergawes van The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2de uitgawe (2001), The New Grove Dictionary of Opera (1992), en The New Grove Dictionary of Jazz, 2de uitgawe (2002), The Oxford Dictionary of Music en The Oxford Companion to Music.
 
 
Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) is ‘n omvattende bibliografie van wat oor musiek geskryf word.  Dit bedien musieknavorsers wêreldwyd. RILM bevat meer as 600,000 rekords in 214 tale van 151 lande. RILM dek alle tipes musiekpublikasies, in alle media: boeke, tydskrifte, aanlynbronne, klankopnames en films, tesisse en meer.
 

Geselekteerde webblaaie

International Music Score Library Project (IMSLP)

UNISA Music

Trinity College of Music

Associated board of the Royal Schools of Music