Inligting oor die JS Gericke

Die JS Gericke Biblioteek is die sentrale biblioteek van die US Biblioteek- en Inligtingsdiens. Die Biblioteek- en Inligtingsdiens bestaan uit die sentrale biblioteek, vyf takbiblioteke en enkele departementele versamelings, wat oor drie kampusse versprei is.

Die JS Gericke Biblioteek word in 'n unieke ondergrondse gebou gehuisves en is onder die Jan Marais Plein geleƫ, links van Victoriastraat, op die Stellenbosch-kampus.