JS Gericke Biblioteek (sentraal)

Privaatsak X5036
Stellenbosch 7599
Suid-Afrika

Tel.: +27 21 808 2486/3315
Faks: +27 21 808 3723
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Studente-assistente vir die JS Gericke Biblioteek se Leersentrum en Inligtingsdienspunte word benodig vir 2017. Sluitingsdatum vir aansoeke: 7 Oktober 2016. Klik hierdie inskrywing se opskrif vir meer inligting.

Die JS Gericke Biblioteek benodig student-assistente (gevorderde meesters- of doktorale studente) vir die Navorsingsruimte vir 2017. Sluitingsdatum vir aansoeke: 7 November 2016. Klik hierdie inskrywing se opskrif vir meer inligting.