Algemene Vrae

Oor die Biblioteek @ Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe

 

V: Hoe kan ek die biblioteekpersoneel kontak?
A: Sien ons kontakbesonderhede.

V:  Waar is die biblioteek geleë?
A:  Vind aanwysings en kaarte hier.

V:  Wie mag die biblioteek gebruik?
A:  Alle personeellede en geregistreerde studente van die Universiteit, personeellede van die Provinsiale Administrasie van die Wes-Kaap wat aan die Tygerberg-hospitaal verbonde is, asook Stikland-hospitaalpersoneel en personeel van die Wes-Kaapse Kollege van Verpleging. Meer inligting oor toegang en lidmaatskap.

V:  Is die biblioteek oop op openbare vakansiedae?
A:  Nee, die biblioteek is gesluit op alle openbare vakansiedae en tussen Kersfees en Nuwejaar.

V:  Is daar gesondheidswetenskappe-dissiplines waarvoor daar nie versamelings in die biblioteek is nie?
A:  Ja, tandheelkunde en aptekerswese, wat nie as graadkursusse by die Fakulteit aangebied word nie.

V:  Is daar ruimtes in die biblioteek waar vergaderings gehou kan word?
A:  Ja, ’n klein opleidingskamer met sitplek vir ongeveer 15 persone wat bespreek kan word, asook ’n
aantal kleiner seminaarkamers.  Sien Ons ruimtes vir meer inligting.

V: Is koerante in die biblioteek beskikbaar?
A: Ja, die Cape Times en Die Burger.

Het ons jou vraag oor die biblioteek beantwoord? Indien nie, raadpleeg Hoe kan ek?kontak ons, of 

vra ons via Ask a Librarian.

Oor Dienste @ Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe 

 

V: Kan ek bronne wat nie beskikbaar is by die Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek nie van elders laat aanvra?
A: Ja, bronne kan van elders (in Suid-Afrika en oorsee) aangevra word deur middel van 'n interbiblioteekleningsdiens. Meer ...

V: Is daar unieke dienste beskikbaar vir navorsers van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe?
A: Alle dienste wat aangebied word is toepaslik vir navorsers van die Fakulteit.

V: Kan ek fotokopieë by die biblioteek maak en wat is die koste per fotokopie?
A: Fotokopiëringsfasiliteite is beskikbaar in die biblioteek en die koste is 40c per bladsy. Doen navraag by die uitleentoonbank. Studente en personeel van die Universiteit moet hulle studente- of personeelidentiteitskaarte gebruik. Ander biblioteekkliënte kan die biblioteek se magnetiese kaart gebruik wat bekom kan word by die uitleentoonbank.

V: Kan ek opleiding in die gebruik van biblioteekbronne aanvra?
A: Ja, versoek ‘n opleidingsessie of kontak 'n fakulteitsbibliotekaris vir een-tot-een opleiding.

V: Wie kan my help met ‘n literatuursoektog?
A: Die fakulteitsbibliotekarisse.

V: Is daar ‘n personeellid wat afkampusstudente behulpsaam kan wees met ‘n literatuursoektog en die vind van artikels?
A: Mev Wilhelmine Pool.

V: Wie kan my behulpsaam wees met die vind van bronne wat nie in die Gesondheidswetenskappe
Biblioteek beskikbaar is nie?
A: Die fakulteitsbibliotekarisse.

V: Waar kan ek hulp vind wanneer ek probleme ondervind met my wagwoord vir afkampustoegang tot die biblioteek se bronne?

A: Gaan na useradm en volg die instruksies. Indien daar steeds probleme ondervind word daarna, kontak IT.

V: Waarom kry ek ‘n terugroepkennisgewing vir boeke wanneer die vervaldatum nog nie bereik is nie?
A: Wanneer die boek bespreek word deur ‘n ander kliënt, word ‘n hoflikheidsnota aan die huidige lener outomaties deur die biblioteekstelsel gegenereer en uitgestuur met 'n versoek om die boek vroeër terug te besorg.

V: Wie kan my help om inligting in die biblioteek te vind?
A: Die fakulteitsbibliotekarisse.

V: Waar vind ek tydskrifte se impakfaktore?
A: Impakfaktore is beskikbaar in die Journal Citations Report.

V: Is eet en drink toelaatbaar in die biblioteek?
A: Geen eet- en drinkgoed word in die biblioteek toegelaat nie; slegs water in morsvrye houers.
 
V: Kan ek my selfoon in die biblioteek gebruik?
A: Ja, maar neem ander kliënte wat studeer in ag.
 

Het ons jou vraag oor dienste beantwoord? Indien nie, raadpleeg Hoe kan ek?kontak ons, of vra ons via Ask a Librarian.

Oor Bronne @ Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe 

 

V: Hoe weet ek die boek waarna ek soek is beskikbaar?
A: Soek die boek in die soekfunksie van die biblioteek volgens die titel.

V: Kan ek 'n nuwe bron vir die Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek aanbeveel? 
A: Aangewese akademiese personeel van die onderskeie departemente of afdelings van die Fakulteit beveel bronne aan vir die biblioteek. 

V:  Sal ek voorgeskrewe handboeke in die biblioteek vind?
A:  Ja, een kopie van 'n voorgeskrewe werk word normaalweg aangekoop. Dit word gewoonlik in die Reserwe-afdeling gehuisves en mag vir 3 dae geleen word.

V: Waar kan ek hulp kry as ek sukkel om toegang te kry tot die bestaande biblioteekbronne?

A: Kontak 'n fakulteitsbibliotekaris.

V: Besit die biblioteek elektroniese boeke en waar kan ek toegang kry daarheen?
A: Daar is 'n lys van e-boekversamelings vir gesondheidswetenskappe by Boeke, E-boeke & Tesisse of soek in SUNSearch

V: Hoe kan ek uitvind of die biblioteek 'n spesifieke boek het?
A: Gebruik die biblioteek se soekfunksie vanaf die biblioteek se tuisblad.

V: Mag tydskrifte geleen word?
A: Die uitgawes vanaf 2000 en verderaan kan deur personeel en studente van die Universiteit geleen word vir drie dae.

V: Waar kan ek anatomiese kaarte vind en kan ek dit leen?
A: Doen navraag by die uitleentoonbank. Die kaarte mag geleen word.

V: Is daar 'n verskil tussen Pubmed en Medline?
A: Lees hier omtrent die kenmerkende verskille tussen dié twee databasisse.

V: Waar kan ek die korrekte afkorting vir 'n spesifieke vaktydskrif vir gesondheidswetenskappe vind?
A: Soek LocatorPlus volgens die tydskriftitel.

V: Waar kan die Departement van Onderwys se lys van geakkrediteerde tydskrifte gevind word?
A: Kyk by die US se Afdeling Navorsingsontwikkeling. Daar is ook 'n skakel vanaf die databasislys.

V: Hoe vind ek inligting oor 'n sekere onderwerp in vaktydskrifte?
A: Gebruik Pubmed Medline en/of enige ander relevante databasisse vir die gesondheidswetenskappe, soos Science Direct, Proquest Medical Library,The Cochrane Library, Scopus en nog meer.   Vra jou fakulteitsbibliotekaris as jy onseker is watter die beste databasis is vir 'n spesifieke sub-veld.

V: Hoe vind ek uit of artikels plaaslik beskikbaar is?
A: Kontroleer die biblioteek se tydskriflys (laai af met IE; 179 kb, pdf),  asook die E-Tydskrifte A-Z lys.

 

Het ons jou vraag oor bronne beantwoord? Indien nie, raadpleeg Hoe kan ek?, kontak ons of vra ons via Ask a Librarian.