Databasisse

Die volledige A-Z lys van databasisse wat deur die US Biblioteek & Inligtingsdiens verskaf word, is beskikbaar.

Op-kampus gebruik van subskripsie e-bronne met of sonder NXInetkey

Alhoewel die subskripsie e-bronne van die Biblioteek steeds kostevry op-kampus beskikbaar is, sal die opening van die NXInetkey die webblaaie vinniger aflaai. As gevolg van baie advertensies, Google Analytics, ens. wat maar gewoonlik deel van webblaaie uitmaak en waaroor die Biblioteek geen beheer het nie, sal blaaie baie stadiger aflaai indien die NXInetkey toe is. Neem asseblief kennis dat op-kampus, selfs met
jou NXInetkey oop, sal geen kostes verhaal word vir die subskripsie e-bronne nie, slegs vir die ekstras
op die webblad.

Academic Search Premier

AccessEngineering

AccessScience : McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology Online

Africa-Wide : NIPAD

CAB Abstracts - EBSCOhost

Compendex (EI Engineering Village)

CSA Engineering Research Database

CSA High Technology Research Database with Aerospace

CSA Illustrata Technology

Dieselnet

Dissertations & Theses : the Sciences and Engineering - ProQuest

EBSCHOhost Research Databases

Espacenet

Forestry Compendium

GreenFILE

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Inspec

Knovel

MathSciNet

Reaxys

Refworks

SA ePublications

Sabinet Online

ScienceDirect

SciFinder Scholar

SciVerse

Scopus

SpringerLink

SUNScholar

Water Resources Worldwide

Web of Science

Wiley Online Library​​