Ons versamelings

Die Ingenieurs- en Bosboubiblioteek bedien die personeel, dosente en studente van die Fakulteit Ingenieurswese,  die departemente Bos- en Houtkunde en Bewaringsekologie van die Fakulteit Agriwetenskappe, asook die Departement Wiskundige Wetenskappe van die Fakulteit Natuurwetenskappe.

Die Ingenieursbiblioteek- en Bosboubiblioteek huisves 'n unieke pamfletversameling wat die volgende dissiplines dek:bosbou, houtkunde, pulp en papier enbewaringsekologie. Die databasis vir hierdie versameling is beskikbaar deur Sabinet Online onder die lys van databasisse op die Biblioteekdiens se webblad. Die Ingenieurs- en Bosboubiblioteek het elektroniese toegang tot alle standaardvoorskrifte en standaardmetodes van die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde, sowel asook Britse Standaarde. Enige ander standaarde van ander instansies kan aangevra word.  Doen asseblief navraag.

Ten einde toegang te verleen tot wetenskaplike en tegniese inligting,  in sowel die biblioteek as wêreldwyd, bied die Ingenieursbiblioteek- en Bosboubiblioteek 'n uitstekende versameling verwysingsbronne aan en is ook ingeteken op 'n wye reeks elektroniese databasisse.

Die ontwikkeling van die versameling vind plaas in samewerking met die akademiese personeel van die Fakulteite Ingenieurswese, asook van die toepaslike departemente van die fakulteite Agriwetenskappe en Natuurwetenskappe.

Toegang tot alle items in die versameling van die Ingenieurs- en Bosboubiblioteek asook in die versamelings van die res van die Biblioteekdiens- en Inligtingsdiens kan verkry word deur middel van die intydse biblioteekkatalogus. Die gerekenariseerde biblioteekstelsel, ALEPH, wat gesamentlik gebruik word deur biblioteke van die biblioteekkonsortium, CALICO (waarvan die US Biblioteek- en Inlgtingsdiense 'n lid is), verleen ook toegang tot die biblioteekkatalogusse van die Universiteit van Kaapstad en die Universiteit van Wes-Kaapland, asook die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie.