Hoe om inligting in te voer vanuit Google Scholar, Pubmed, Web of Science, ens.

Vanuit Google Scholar

Vir direkte invoer vanaf Google Scholar na RefWorks, moet die volgende Google Scholar-opstelling gedoen word:
 
1. Vanaf die Google Scholar-soekblad, kliek die Scholar Preferences-skakel
2. Beweeg af na Bibliography Manager
3. Kliek "Show links to import citations into"
4. Selekteer RefWorks
5. Kliek Save Preferences
 
Wanneer u nou 'n soektog in Google Scholar doen, bevat elke vertoonde resultaat 'n Import into RefWorks-skakel. Die RefWorks-intekenblad word oopgemaak wanneer daarop gekliek word. [terug na RefWorks-blad]

Vanuit OvidSP

Kliek hier vir instruksies om verwysings vanuit OvidSP na RefWorks in te voer.  [terug na RefWorks-blad]

Vanuit Pubmed

Kliek hier vir instruksies om verwysings vanuit Pubmed na RefWorks in te voer.  [terug na RefWorks-blad] 

Vanuit SciFinder Scholar

Kliek hier vir instruksies om verwysings vanuit SciFinder Scholar na RefWorks in te voer. [terug na RefWorks-blad]

Vanuit SUNSearch

Kliek hier vir instruksies om verwysings vanuit SUNSearch na RefWorks in te voer. [terug na RefWorks-blad]

Vanuit Web of Science

Kliek hier vir instruksies om verwysings vanuit Web of Science na RefWorks in te voer. [terug na RefWorks-blad]