Koordloos

Koordlose toegang is beskikbaar in sowel die JS Gericke biblioteek as in al die takbiblioteke op die Stellenbosch-, Bellvillepark- en Tygerberg-kampusse.
  
Die registrasieproses vir koordlose toegang in die biblioteke van die Biblioteek- en Inligtingsdiens resorteer onder die registrasie vir toegang tot basiese standaard elektroniese dienste op die US kampus en word deur die Afdeling Informasietegnologie van die Universiteit hanteer.