Dokumentesentrum

Inligting oor die Dokumentesentrum

Oorspronklike dokumentversamelings wat die Suid-Afrikaanse verlede reflekteer, word hier bewaar.

Die versameling

• Meer as 400 versamelings van individue en instansies.
• Die Dokumentesentrum, in samewerking met die Senior Bestuur van die Biblioteek- en Inligtingsdiens, oorweeg skenkings van oorspronklike manuskripmateriaal met navorsingswaarde, deur individue en instansies.
• In die geval van skenkings word ’n skenkingsakte tussen die skenker en die Dokumentesentrum onderteken.
• Daar word gepoog om die versameling toepaslik vir hedendaagse ademiese navorsing te hou en werke binne die onderafdeling se fokusareas, wat bewaringswaardig is, word versamel.
• Dokumentversamelings word sorteer, volledig beskryf en geïndekseer en vindmiddels vir die versamelings (inventarisse en katalogi) is beskikbaar binne die afdeling.

Fokusareas

• Afrikaanse taal en letterkunde.
• Suid-Afrikaanse kultuurgeskiedenis.
• Suid-Afrikaanse politieke geskiedenis.
• Joernalisme en die Suid-Afrikaanse Pers.
• Die geskiedenis van die Universiteit Stellenbosch.
• Die Suid-Afrikaanse Oorlog 1899-1902 (Anglo-Boereoorlog).
• Suid-Afrikaanse kuns en kunstenaars.